خانه / مقالات

مقالات

دانلود مقاله سلامت روانی زنان

Mental health of women

دانلود مقاله سلامت روانی زنان و ارتباط آن با زندگی : لذا ابزارهای مورد استفاده جهت سنجش متغیرهای پژوهش عبارت بودند از : : ۱- پرسشنامه‌های شاخص ارزشمندی زندگی ۲- مقیاس امید بزرگسالان -۳ رضایت از زندگی ۴- شادی و افسردگی ضرایب همبستگی نشان داد که بین معناداری زندگی با امید، شادی، رضایت از زندگی، همبستگی مثبت و معنادار و با افسردگی …

ادامه نوشته »

مقاله تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردی

مقاله تجهیزات حفاظت فردی در محیط کار : ما انسان‌ها همواره در شرایط محیط کاری با خطرات مختلفی سروکار خواهیم داشت لذا تنها وسایل حفاظت فردی میتواند ریسک شغلی را کاهش دهد تجهیزات حفاظت فردی خود باید دارای استاندارد‌های لازم بین المللی باشند , به گونه ای که پرسنل با آموزش‌های لازمی‌که در استفاده از تجهیزات دیده اند , بتواند …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه بهداشت

برای این ساعت از سایت دانلود مقاله , پایان نامه بهداشت را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد که میتوانید خلاصه آن را همین جا مطالعه کنید . باتوجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار …

ادامه نوشته »

مقاله بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

برای این ساعت از سایت دانلود مقاله یک بسته آموزشی از مقالات بهداشت حرفه ای را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که توسط یکی از دوستان کارشناس در این امر برای سایت ارسال گردیده است . بسته آموزشی بهداشت حرفه ای در این پست , شامل صدا , ایین نامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشت حرفه ای , حدود مجاز مواجهه با شغل …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله حفاظت پرتوها

Radioactive

برای این ساعت از سایت دانلود مقاله ؛ مقاله حفاظت پرتوها را تقدیم شما خواهیم کرد . حفاظت پرتوها: پرتوها معمولا به صورت انرژی عبوری از خلاء تعریف میشوند , پرتوهای یونساز اگرچه باعث مشکلات بهداشتی میشوند , ولی نقش با ارزشی در تشخیص و درمان پزشکی , کنترل فرآیندهای صنعتی ؛ تحقیقات و دیگر زمینه‌ها دارند , پرتوهای یونساز به …

ادامه نوشته »