ارگونومی

ارگونومی‌و CTD

ERGO

NOMIC
&
CTD

 

ارگونومی

 

 

 

 

 

 

رعایت اصول ارگونومی= کاهش چشمگیر ابت

لا به CTD

آیا میدانید:

در سراسر دنیا  اولین علت مراجعه به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی به منظور تائید استراحت پزشکی و یا درخواست ازکارافتادگی و تغییر شغل ابتلا به عوارض اسکلتی – عضلانی از جمله کمردرد است ؟

آیا میدانید بیش از ۸۰ درصد این دردها مرتبط با شغل و در واقع عدم رعایت اصول ارگونومیکی در محیط کار است؟

آیا میدانید ۳ درصد از کل خسارات وارده به سازمان بین المللی تامین اجتماعی ISSA  به دلیل غیبتهای طولانی مدت و یا از کارافتادگی کلی ناشی از ناراحتیهای اسکلتی – عضلانی ، در اثر عدم توجه به اصول ارگونومی و طراحی ابزار ، محیط و شرایط کار میباشد ؟

بخش اول

معرفی CTD

,

نحوه بروز انواع آن

CTD

Cumulative Trauma Disorders

اختلالات    ضربات    تجمعی

CTD  چیست ؟

بر اساس تعریف جدید NIOSH عبارتست از یک یا چند علامت نظیر درد،مورمور شدن،خواب رفتن،سوزن سوزن شدن،سفتی و محدودیت حرکتی در یکی از چهار ناحیه مفصلی اندام فوقانی(گردن،شانه،آرنج،ساعد و مچ دست) که بیشتر از یک هفته طول کشیده یا حداقل ماهی یکبار در طی سال گذشته تکرار شده باشد، مشروط بر اینکه آسیب قبلی برای مفصل مربوطه وجود نداشته باشد.

علل بروز CTD :

اعمال نیروی زیاد

اعمال نیرو درمدت زمان طولانی

بلند کردن مداوم بار یا بلند کردن بار سنگین

هل دادن , کشیدن وحمل بارهای سنگین

وضعیت بدنی نامناسب)مثلاً ثابت)

تکرار حرکت

استراحت ناکافی

فعالیتهای نامناسب در اوقات فراغت

فشار تماسی

ارتعاش همه بدن یا موضعی

عدم رضایت شغلی

وجود بیماریهای زمینه ای (کوچک بودن مچ)

عوامل روانی و عصبی

سرعت انجام زیاد کار

دماهای پایین

روشنایی نامطلوب که به وضعیت نامطلوب بدن منجر می شود

دستکش نامناسب

 

در واقع ۴عامل اصلی بروزCTD  عبارتند از:

اعمال نیروی زیاد

فعالیت‌های تکراری مستمر

وضعیت‌های نامناسب بدنی در حین فعالیت

استراحت ناکافی حین کار یا در تعطیلات

CTD

انواع CTD :

آنهایی که بر اعصاب و رگهای خونی تاثیر می گذارند (عوارض عروقی  عصبی)

آنهایی که بر تاندونها و غلاف آنها اثر می کنند (عوارض تاندونی)

آنهایی که عصب‌ها را متاثر می سازند (عوارض عصبی)

عوارض عروقی _عصبی

این عوارض عبارتند از آسیب اعصاب و رگهای خونی اطراف آنها. سندرم خروجی قفسه سینه ای دراثر فشرده شدن اعصاب و رگهای خونی گردن و شانه ایجاد می شود.

عوارض تاندونی

این عوارض دراثر تحریک و تخریب تاندونها ایجاد می شوند. در این حالت , دردهای مبهم ,حساسیت غیرطبیعی نسبت به فشار و لمس و ناراحتی وجود دارد. عوارض تاندونی به دو دسته تقسیم می شوند :

١. التهاب تاندون : هنگامی عارض می شود که یک ماهیچه و تاندونهای مربوطبه آن بطور مکرر تحت کشش و فشار باشد.دراین حالت ممکن است تاندون ساییده شده و پاره شود. آرنج تنیس بازان و آرنج گلف بازان و آسیب ساختار عضلانی  تاندونی در ناحیه مفصل شانه عوارضی هستند که در آنها تاندونها دچارالتهاب می شوند.

۲٫التهاب تاندون و غلاف آن : عبارت است از آسیب غلاف سینوویال (غشاءزلالی) که اطراف تاندون را احاطه می کند.مایع درون غلاف متورم شده و دردناک می شود. موارد شدید که غلاف بر روی تاندون فشار وارد می آورد به نام تنگ شدگی و التهاب غلاف تاندون شناخته می شود.

انواع عوارض تاندونی

اپیکوندلیت

باز کردن مچ دست و انگشتان همراه با بازکردن ناگهانی آرنج یا چرخش به سمت خارج ساعد مثل بلند کردن و هل دادن اجسام به سمت بالا از فعالیتهای مستعد کننده آن هستند.

کیست گانگیلیونی

اینگونه کیست‌ها بعد از ضربات حاد یا در مفاصل یا در تاندونهای بیمار مشاهده می‌گردد.

تنوسینوویت دکوءرون

به التهابی که مانع حرکت آزاد تاندون یک انگشت میشود،گویند و ناشی از استفاده بیش از حد انگشت شست     می‌باشد

عوارض عصب‌ها

این آسیب‌ها درنتیجه ی وارد آمدن فشارهای مکرر ازسوی استخوانها , تاندونها و لیگامانها براعصاب ایجاد می شوند. متداولترین نوع آن سندرم تونل کارپال (CTS) است که درآن علائمی مانند خارش یا سوزش , بی حسی و درد وجود دارد.

انواع عوارض عصبی

سندرم تونل کارپال

سندرم تونل کوبیتال

سندرم کانال گایون

سندرم مجرای رادیال

سندرم پروناتور ترس

سندرم مدخل خروجی قفسه سینه

سندروم تونل کارپال (CTS)

این بیماری ، نوعی آسیب تجمعی وارده به مچ دستها و عارضه رایجی است  که در چند سال اخیر توجه زیادی بخود معطوف کرده است . علت آن شاید افزایش مشاغل دستی با حرکات تکراری نظیر  تایپ کردن با صفحه کلید کامپیوتر باشد.

سندروم تونل کارپال زمانی رخ می دهد که عصب مدیان به عل گوناگون تحت فشار قرار گیرد . منشاء این فشار میتواند  التهاب تاندون و غلاف آن یا انجام حرکات تکراری  مچ دست باشد .

وضعیتهای پرفشاری که میزان بروز  CTSرا افزایش میدهند

۱٫انحرافهای مکرر مچ دست : هرگونه انحراف مچ دست قدرت را کاهش داده در نتیجه نسبت به وضعیت طبیعی نیاز به نیروی بیشتری خواهد بود.

 

۲٫خم و راست کردن مکرر مچ دست

۳٫وضعیت قرار گرفتن اشیاء بین دو انگشت : در این وضعیت قدرت عضلانی ۴ تا ۵ برابر ضعیف تر از وضعیت مشت کردن است.

۴٫دستکش‌های نامناسب : دستکش‌های گشاد قدرت کارگر را کم کرده و دستکش‌های تنگ باعث فشار از خارج بر روی عصب مدیان میشود.

۵٫ارتعاش و سرما

۶٫کار عضلانی استاتیک و در حال سکون : در حالت استاتیک کمتر از ۲۰% حداکثر توان عضلات بکار گرفته می‌شود.

۷٫نیروهای فشاری مکرر و طولانی به قاعده کف دست

۸٫حرکت‌های تکراری و با سرعت زیاد

۹٫نوع ، شکل و اندازه دستگیره

۱۰٫حرکات برشی همراه با خم کردن پر فشار مچ

سندرم تونل کوبیتال

این سندرم ناشی از نوروپاتی اولنار در ناحیه آرنج یا ساعد میباشد که ممکن است باعث نقایص حسی و حرکتی اندکی گردد. این سندرم میتواند بعلت به دام افتادن عصب در مجرای کوبیتال یا در اثر ضربه مستقیم به عصب در شیار اولنار ایجاد گردد.بیماران مبتلا به سندرم از درد ومورمور شدن انگشتان کوچک و حلقه شاکی بوده و در برداشتن اشیای کوچک بین انگشت سبابه و شست دچار مشکل میشوند.

کارهایی که مستلزم خم کردن مکرر آرنج می‌باشند،نظیر چکش زدن،بیل زدن،بلند کردن اجسام و یا ضربات مکرر و فشار به شیار اورنال مانند تکیه دادن آرنج روی میز تحریر از عوامل احتمالی ایجاد این سندرم هستند.

سندرم کانال گایون

در این سندرم بعلت آسیب به شاخه کف دستی عصب اورنال در دست و مچ دست ممکن است علایم حسی و حرکتی در دست رخ دهد.سندرم کانال گایون زمانی ایجاد میگردد که از دست بعنوان چکش استفاده شود و فشار زیادی بر روی برجستگی کف دست تحمیل گردد.

مانند استفاده از منگنه و انبردست.

سندرم مجرای رادیال

باز کردن ناگهانی آرنج به طور مکرر یا فشار زیاد به آن میتواند منجر به فشار عصب رادیال شود.افراد مبتلا از چنگ زدن ضعیف دست و باز کردن ضعیف مچ دست و انگشتان بدون وجود علایم حسی شکایت دارند.

کارگران ساختمانی که با بازوهای  مستقیم چکش می‌زنند و نوازندگان و بیس بالیستهایی که توپ را پرتاب میکنند در معرض خطر میباشند.

سندرم پروناتور ترس

در حالتی که فرد مشت خود را محکم در برابر مقاومت گره می‌کند دچار درد قسمت پروگزیمال ساعد می‌شود.

این سندرم در بین نویسندگان ، کارگران خط تولید و مونتاژ و کارگران سری دوز لباس دیده می‌شود.

سندرم مدخل خروجی قفسه سینه(TOS)

TOS سندرم ناهمگونی است و ممکن است به علت اختلال خون رسانی یا فشار روی عصبی که از گردن به شانه عبور کرده و به بازو منشعب شده،ایجاد گردد. بیمار احتمالا از درد جانبی بازو،مورمور شدن انگشتان کوچک و حلقه، تورم و ضعف دست که با درد و سوزش شدید سطحی همراه است شکایت خواهد داشت.

وضعیت‌های مختلف از قبیل حالت خبردار،حمل بارهای سنگین در دست مثل حمل چمدان،تعمیر اتومبیل و نقاشی ساختمان در معرض این سندرم قرار دارند.

بخش دوم

اصول ارگونومی

زوایای استاندارد بدن حین انجام کار

تذکر : در تمامی‌اشکال این بخش

عدد ۱ نشانگر بالاترین امتیاز و بهترین حالت حین انجام کار از لحاظ اصول ارگونومیکی می‌باشد و به ترتیب هر چه عدد بزرگتر می‌شود نشانگر پوستجر نامناسب تری می‌باشد.

زوایای استاندارد گردن

زوایای استاندارد پاها

زوایای استاندارد بازوها

زوایای استاندارد ساعدها

زوایای استاندارد مچ دستها

منبع :environmental-ergonomics.org

همچنین ببینید

بهداشت حرفه ای

مقاله بهداشت حرفه ای

برای این ساعت از سایت دانلود مقاله یک بسته آموزشی از مقالات بهداشت حرفه ای …

۳ دیدگاه

  1. ممنون سایت زیبایی داری

  2. بزودی شاهد تغییرات بیشتر و قابل انعطاف تری خواهید بود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *